Gull-logo 4.jpg

Dugnadshjelp1 bistår slik at dere kommer raskt i mål med inntjeningen!

Har dere spørsmål vedrørende dugnad?
Ta kontakt på tlf  93 21 51 54
eller send en e-post til hei@dugnadshjelp1.no

Dugnadshjelp1 kan rådgi dere i arbeidet, slik at dere får en trygg og effektiv dugnad.


Drømmer blir til virkelighet gjennom dugnadsarbeid!